DYREKTORZY SZKOŁY

  1. Home
  2. Dyrektorzy szkoły

Dyrektorzy szkoły w Rudniku od 1965

 
 

1965 - 1973

Pierwszym dyrektorem tej szkoły, a w zasadzie kierownikiem był pan Otto Hanslik pełnił ta funkcję od 1.09.1965 do roku 1973. Pan Hanslik pracował w szkole aż do 2000 roku jako nauczyciel języka niemieckiego.

Otto Hanslik


1973 - 1984

Drugim dyrektorem był pan Alfred Moskwa pełnił te funkcję w latach od 1.01. 1973 do 31.08 1984. Pracował też jako nauczyciel wychowania obywatelskiego. W tym okresie zatrudnienie byli zastępcy dyrektorów pan Zygfryd Tomaszek, oraz p. Gerard Bulenda, który piastował to stanowisko od 1.09.1975 do 31.08. 1984, a uczniów nauczał historii. 

Alfred Moskwa


1984 - 1986

Od 1984 roku przez 2 lata dyrektor szkoły był nauczyciel wychowania fizycznego pan Sławomir Tomaszewski, obecnie zajmuje się szkoleniem kierowców. 

Sławomir Tomaszewski


1986 - 1991

Kolejna kadencję dyrektorską pełnił pan Stefan Absalon od roku 1986 do 31.08.1991r. jako nauczyciel języka polskiego, obecnie radny gminy Rudnik, Przyjaciel Szkoły w Rudniku.

Zarówno pan Sławomir i pan Stefan po zakończeniu pełnienia funkcji dyrektora pracowali jeszcze przez długie lata w tej szkole.

Stefan Absalon


1991 - 2003

Od 1.09.1991 dyrektorem zostaje pan Maciej Rycerz nauczyciel matematyki, funkcję te pełni przez 12 lat, obecnie pracuje jako nauczyciel matematyki w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Raciborzu.

Maciej Rycerz


od 2003 do 2018

W 2003 roku po wygranym konkursie stanowisko dyrektora Zespołu Szkół obejmuje Mariusz Kaleta funkcję tę pełnił do 31.08.2018 roku jednocześnie prowadząc zajęcia z wychowania fizycznego. Obecnie pracuje jako dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Raciborzu. 

Przez 4 lata funkcję wicedyrektora szkoły pełnia pani Aleksandra Woźniak, nauczycielka matematyki.

Mariusz Kaleta

 

       

 

 


 

Aleksandra Woźniak

 

W 2018 roku stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. abp. Józefa Gawliny z dotychczasowymi klasami Gimnazjum obejmuje Aleksandra Woźniak – z wykształcenia nauczyciel matematyki.