HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

  1. Home
  2. Harmonogram spotkań z rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 
 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUDNIKU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


 

Zał. nr 7 do planu pracy Szkoły Podstawowej im. abp. Józefa Gawliny w Rudniku na rok szkolny 2019/2020

 

Termin

Temat

10.09.2019 r.

Godz.17:30

Spotkanie ogólne:

podsumowanie roku szkolnego 2019/2020

przedstawienie planów na rok 2019/2020 (ze zwróceniem uwagi na egzamin ośmioklasistów).

- analiza wyników z egzaminu ósmoklasisty

- sprawy bieżące

 

Spotkanie klasowe z wychowawcą:

wychowawca kl. VIII – podanie informacji o egzaminie ośmioklasisty,

- wybór trójek klasowych do Rady Rodziców,

- wychowawca kl. I – informacje na temat monitoringu w szkole

- sprawy bieżące

 

05.11.2019 r.

Godz.17:30

spotkania indywidualne rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów dotyczące postępów uczniów w nauce,

rozmowy indywidualne z wychowawcą (w miarę potrzeb).

 

10.12.2019 r.

Godz.17:30

 Spotkanie klasowe z wychowawcą:

poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze

informacja o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi

18.02.2020 r.

Godz.17:30

Podsumowanie I semestru

- Spotkanie klasowe z wychowawcą

 

31.03.2020 r.

Godz.17:30

spotkania indywidualne rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów dotyczące postępów uczniów w nauce,

rozmowy indywidualne z wychowawcą (w miarę potrzeb).

 

19.05.2019 r.

Godz.17:30

 

poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią zachowania,

spotkania indywidualne rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów dotyczące postępów uczniów w nauce.

 

W miarę potrzeb w tych terminach mogą odbywać się spotkania ogólne.