KADRA PEDAGOGICZNA

 


Szkoła Podstawowa
 1. Aleksandra Woźniak - Dyrektor szkoły / matematyka
 2. Bożena Herman- Nowak - Język polski
 3. Dorota Sochiera – Matematyka
 4. Izabela Sapała - Edukacja wczesnoszkolna / muzyka
 5. Edyta Starostka - Język niemiecki
 6. Iwona Talik - Język angielski
 7. Karina Puls - Język angielski
 8. Bożena Walaszek – Wychowanie fizyczne
 9. Koryna Marcinkowska - Język polski 
 10. Krystyna Rudek- Kampka - Chemia / biologia / przyroda / logopedia
 11. Karina Sekuła - Pedagog / doradztwo zawodowe
 12. Izabela Jośko - Historia / WOS / świetlica
 13. Aniela Niziołek - Język niemiecki
 14. Iwona Kurzywilk - Edukacja wczesnoszkolna
 15. Elżbieta Ogrodnik - Edukacja wczesnoszkolna
 16. Daniela Stiebler – Religia
 17. Sylwia Przybyła – Świetlica
 18. Jan Kozyra - Informatyka 
 19. Artur Marcinkowski - Geografia / fizyka / technika / EDB
 20. Gabriela Horny - Biblioteka / świetlica

Pracownicy administracji i obsługi

 1. Gizela Absalon - sekretarz szkoły / opiekun w szkolnym autobusie
 2. Józef Rzytki - kierownik obiektów sportowych
 3. Sylwia Hutny - pracownik obsługi powierzchni płaskich
 4. Izabela Koczy – pracownik obsługi powierzchni płaskich
 5. Iwona Raczek – pracownik obsługi powierzchni płaskich
 6. Ewa Fiegel - pracownik obsługi powierzchni płaskich
 7. Ewelina Werner – intendentka
 8. Gabriela Gurecka – kucharka