PEDAGOG SZKOLNY

  1. Home
  2. Pedagog szkolny

Tel: 32 410 66 88

Godziny pracy w roku szkolnym 2019 / 2020

Lp.

Godziny lekcyjne

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

1.

8.00 – 8.45

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

-

Zajęcia rewalidacyjne

 

Doradztwo zawodowe

2.

8.55 – 9.40

Godzina pedagogiczna

-

 

Godzina pedagogiczna

Godzina pedagogiczna

3.

9.50 – 10.35

Godzina pedagogiczna

-

Godzina pedagogiczna

Godzina pedagogiczna

4.

10.45 – 11.30

Godzina pedagogiczna

-

Godzina pedagogiczna

Godzina pedagogiczna

5.

11.40 – 12.25

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne

Godzina pedagogiczna

6.

12.45 – 13.30

Godzina pedagogiczna

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Godzina pedagogiczna

7.

13.40 – 14.25

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

Godzina pedagogiczna

 

 

-

 

8.

14.30 – 15.15

 

 

-

 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

 

 

Doradztwo zawodowe

 

 

-

 

 - plan pracy pedagoga szkolnego 

 

 

 

- program doradztwa zawodowego       

 

infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów