PEDAGOG SZKOLNY

  1. Home
  2. Pedagog szkolny

Godziny pracy w roku szkolnym 2019 / 2020

Poniedziałek 10.30 – 14.30
Wtorek 8.00 – 15.15
Środa 8.00 – 14.30
Czwartek 11.30 – 14.30

 

Lp.

Godziny lekcyjne

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

1.

8.00 – 8.45

 

-

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia rewalidacyjne

 

-

2.

8.55 – 9.40

-

Godzina pedagogiczna

Godzina pedagogiczna

-

3.

9.50 – 10.35

-

Godzina pedagogiczna

Godzina pedagogiczna

-

4.

10.45 – 11.30

Godzina pedagogiczna

Godzina pedagogiczna

Godzina pedagogiczna

-

5.

11.40 – 12.25

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne

Godzina pedagogiczna

6.

12.45 – 13.30

Godzina pedagogiczna

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Godzina pedagogiczna

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

7.

13.40 – 14.25

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Godzina pedagogiczna

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Godzina pedagogiczna

8.

14.30 – 15.15

 

 

-

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

 

 

-

 

 

-

      - plan pracy pedagoga szkolnego 

 

 

      - program doradztwa zawodowego       

 

 

                                                                                                    infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów