RADA RODZICÓW

  1. Home
  2. Rada rodziców

Rada Rodziców na rok szkolny 2017/18

 
 
w Szkole Podstawowej w  Rudniku

PRZEWODNICZĄCA - Karina Sukiennik

ZASTĘPCA -  Patryk Mikołajczyk

SKARBNIK - Agata Grygutis

 
KLASA I

1. Sebastian Cypak

2. Agata Grygutis                                                        

3. Beata Sługa

KLASA II

1. Małgorzata Wiatrowicz

2. Magdalena Mrozek   

3. Bożena Czapek

KLASA III

1. Grażyna Marcol

2. Mirosława Swandulla

3. Anita Stuchły                                        

KLASA IV

1. Karina Sukiennik                                  

2. Patryk Mikołajczyk

3. Danuta Konopek

KLASA V

1. Jadwiga Fedorowicz 

2. Dominika Kołek

3. Grażyna Świątek                                                      

KLASA VI

1. Joanna Gąsior

2. Anita Hawranek                          

3. Jolanta Piperek         

KLASA VII

1. Weronika Machowska

2. Sylwia Rybka

3. Izabela Koczy

KLASA IIG                            

1. Agata Grygutis          

2. Olga Korycka

3. Maria Pawlik                               

KLASA IIIG

1. Katarzyna Graczyk                      

2. Joanna Fiołka                              

3. Małgorzata Pisarska