WYCHOWAWCY KLAS

  1. Home
  2. Wychowawcy klas

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2019/2020

Klasa 1 mgr Izabela Sapała
Klasa 2 mgr Iwona Kurzywilk
Klasa 3 mgr Elżbieta Ogrodnik
Klasa 4 mgr Iwona Talik
Klasa 5 mgr Edyta Starostka
Klasa 6 mgr Krystyna Rudek-Kampka
Klasa 7 mgr Izabela Jośko
Klasa 8 mgr Dorota Sochiera