Zakończenie roku szkolnego 2018 / 2019
Zakończenie roku szkolnego 2018 / 2019
  • 19 Czerwiec 2019

W środę 19 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego 2018 / 2019. Tradycyjnie po mszy świętej uczniowie przeszli do szkoły, gdzie odbyła się uroczysta akademia.

Uczniowie, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem. Na wyróżnienie zasłużyli również uczniowie, którzy mieli 100 procentową frekwencję, byli zaangażowani w działalność grup szkolnych, osiągnęli sukcesy sportowe oraz byli aktywnymi czytelnikami biblioteki szkolnej.

Z zakończeniem roku szkolnego nadszedł czas pożegnania uczniów klasy IIIG i VIII. Uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie oraz otrzymali dyplom ukończenia szkoły.


Galeria: