Wścieklizna
Wścieklizna
  • 06 Wrzesień 2019
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że przewidywany termin wyłożenia szczepionki dla lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie to: 18.09 - 27.09.2019 r. Szczepienie prowadzone będzie na obszarze województwa śląskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. 2013, poz. 1737).

 

 

       

 

 

Mając na uwadze zabezpieczenie zdrowia dzieci, proszę o poinformowanie wychowanków/uczniów o przedmiotowej akcji oraz, że znalezionej przynęty nie należy dotykać, tylko pozostawić w danym miejscu, tak żeby lis mógł ją znaleźć i zjeść.

 

 

 

 

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje również, że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku kontaktu człowieka z płynną zawartością kapsułki, należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem medycyny lub właściwą terytorialnie placówką służby zdrowia. Należy również bezpośrednio po kontakcie ze szczepionką bezzwłocznie umyć ręce oraz inne części ciała, które zetknęły się ze szczepionką, bieżącą wodą z mydłem. 

 

 

Informacja dotyczy powiatu raciborskiego i gminy Lubomia w powiecie wodzisławskim.