Nauczanie zdalne – nowe regulacje prawne
Nauczanie zdalne – nowe regulacje prawne
 • 24 Marzec 2020

Szanowni Rodzice

 

Od 25 marca będą obowiązywały nowe zasady nauczania zdalnego. Zmiany zostały wprowadzone przez dwa rozporządzenia. MEN wprowadza możliwość kształcenia na odległość.

Rozporządzenie zmieniające

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 492) przewiduje, że:

 • ograniczenie funkcjonowania wymienionych w rozporządzeniu z dn. 11 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 410) publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty zostaje przedłużone do 10 kwietnia,

 • od 25 marca do 10 kwietnia zadania szkół są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, co oznacza, że:

  • zostaje zniesione zawieszenie prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

  • zadania szkół powinny być realizowane na odległość – do 10 kwietnia to podstawowy sposób realizacji zadań,

 • jeśli zadania szkoły nie mogą być realizowane na odległość, to dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym ustala inny sposób realizacji tych zadań;

Sposoby i tryb realizacji zadań Szkoły Podstawowej w Rudniku w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

 • Zadania dla każdej klasy zamieszczane są na szkolnej stronie www.sprudnik.wp.pl (zakładka dla ucznia – materiały edukacyjne klasa…)

 • Lekcje, o ile to możliwe uczniowie zaczynają o godzinie 9:00 według planu zamieszczonego dla danej klasy.

 • Przy każdym przedmiocie jest zamieszczony adres e-milowy nauczyciela, do którego można zwrócić się o pomoc lub podzielić swoimi uwagami.

 • Szkoła wykorzystuje materiały rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia oraz podręczniki z których uczniowie się uczyli.

 • Wszystkie treści dostępne są przez przeglądarkę internetową i nie wymagają instalacji ani dodatkowego oprogramowania.

 • Dodatkowo będzie udostępniona Matlandia (ćwiczenia z matematyki) dla klas IV-VII jest to moduł do śledzenia postępów w nauce dla zalogowanych użytkowników czyli wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy stworzą konto na platformie. W najbliższym czasie każdy uczeń otrzyma kod dostępu.

 • Monitorowanie i sprawdzanie wiedzy ucznia oraz postępy w nauce odbywać się będą za pośrednictwem dostępnych narzędzi zarówno przez Państwa jak i nauczycieli. Poprzez e-maila, zdjęć, rozmowy telefonicznej, snapchat, whatsapp oraz inne w porozumieniu z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu.

 • Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, dotyczy to uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy zwłaszcza Państwa – Rodziców. Wszyscy uczymy się, szukamy dobrych sposobów zdalnego nauczania. Jesteśmy do Państwa pomocy pod następującymi adresami e-mail:

ADRESY E-MAIL NA POTRZEBY ZDALNEGO NAUCZANIA

 

 1. Aleksandra Woźniak piekna.matematyka@onet.pl tel. 667963023

 2. Iwona Kurzywilk iwona.kurzywilk@wp.pl

 3. Krystyna Rudek – Kampka biologia.rudnik@wp.pl

 4. Izabela Jośko nauczycielklio@onet.eu

 5. Edyta Starostka d.e.steinert@wp.pl

 6. Karina Sekuła pedagog.rudnik20@onet.pl

 7. Koryna Marcinkowska marcinkowskak.nauczyciel@wp.pl

 8. Dorota Sochiera rudnik.matematyka@gmail.com

 9. Bożena Herman- Nowak luis.rufi741@gmail.com

 10. Bożena Walaszek bozena.wf1@op.pl

 11. Karina Puls angielskirudnik@gmail.com

 12. Izabela Sapała i.sapala@wp.pl

 13. Jan Kozyra nauczycielzso@wp.pl

 14. Daniela Stiebler d.stiebler77@gmail.com

 15. Elżbieta Ogrodnik ela.ogrodnik1@wp.pl

 16. Sylwia Przybyła sylwia-przybyla5@wp.pl

 17. Aniela Niziołek aniela.niziolek@onet.pl

 18. Artur Marcinkowski marcinkowski2020@wp.pl

 19. Gabriela Horny plastykasprudnik@op.pl

Porady z zakresu doradztwa zawodowego z uczniami kl. VII-VIII doradztwozaw.rudnik@onet.pl Pomocą służy pedagog szkolny Karina Sekuła

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudniku

Aleksandra Woźniak