WYRÓŻNIENIA DLA UCZNIÓW

  1. Home
  2. Wyróżnienia dla uczniów

WYRÓŻNIENIA

 
 
Uczniowie wyróżnieni na poziomie wysokim i zachowaniem szczególnie przykładnym w I semestrze w roku szkolnym 2017/2018 | Klasy I-II-III Edukacja Wczesnoszkolna:

klasa I

Aron Gajda, Emilia Rudek

 

klasa II

Emilia Golenia, Dawid Marcinek

 

klasa III

Julia Weiser, Maja Leksza, Julia Gąsior, Nadine Cypak


Uczniowie ze średnią 4,74 i wyższą oraz z zachowaniem wzorowym lub bardzo dobrym w I semestrze w roku szkolnym 2017/2018 | Klasy IV-V-VI- VII Szkoła Podstawowa:

klasa IV

Piotr Rutko 5,08 ; Mateusz Pisarczyk 5,0 ; Rafał Walaszek 4,9 ; Julia Koczy 4,75

 

klasa V

Hanna Uriasz 5,0 ; Emilia Federowicz 5,0

 

klasa VI

Emilia Burdzik 4,92

 

klasa VII

Marta Pisarczyk 4,86


Uczniowie ze średnią 4,74 i wyższą oraz z zachowaniem wzorowym lub bardzo dobrym w I semestrze w roku szkolnym 2017/2018 | Klasy II- III Gimnazjum:

klasa IIG

Martyna Grygutis 4,86 ; Sandra Kowacz 4,86

 

klasa IIIG

Maksymilian Burdzik 5,12 ; Wojciech Fiołka 4,94 ; Julia Graczyk 4,76


Uczniowie ze 100% frekwencją w roku szkolnym 2017/2018

klasa I

Karol Horny, Kamili Sługa, Grzegorz Stankiewicz

 

klasa III

Nadine Cypak, Zuzanna Graczyk, Maja Leksza

 

klasa IV

Justyna Konopek, Rafał Walaszek

 

klasa VI

Monika Herud, Szymon Kmoch, Tomasz Walaszek

 

klasa VII

Julia Kuśnik, Wiktoria Machowska, Mateusz Koczy, Kacper Kowol

 

klasa IIG

Jennifer Czapek, Sandra Kowacz, Daniel Marcinek

 

klasa IIIG

Maksymilian Burdzik, Robert Kmoch, Patryk Pisarski, Konrad Zawojski


Marta PisarczykII etap rejonowy w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym dla uczniów Szkół Podstawowych z Języka Polskiego

Nauczyciel-opiekun - Koryna Marcinkowska

 

Robert KmochII etap rejonowy w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym dla uczniów Gimnazjum z Języka Niemieckiego

Nauczyciel-opiekun - Edyta Starostka

 

Maksymilian Burdzik - II etap rejonowy w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym dla uczniów Gimnazjum z Matematyki

Nauczyciel-opiekun - Aleksandra Woźniak

 

Wojciech  Fiołka - II etap rejonowy w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym dla uczniów Gimnazjum z Matematyki

Nauczyciel-opiekun - Aleksandra Woźniak